இங்கே உள்ளீர்கள்:   ஆரம்பம் > கேள்வி பதில்கள் > பிரம்மச்சரியம்
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

பிரம்மச்சரியம்

ஆன்மிக வாழ்க்கைக்குப் பிரம்மச்சரியம்தான் சிறந்ததா?

இல்லறத்தில் இருந்து ஆன்மீகச் சாதனைகளைச் சாதிக்க முடியாதா?

பிரம்மச்சரியம் என்பது வேறு, துறவு என்பது வேறு. குழப்பமின்றி உணர வேண்டும். பெண்ணின்பமே கூடாது என்பதுதான் பிரம்மச்சரியம். இது ஆரிய வேத நாகரிகக் கருத்து. இது தவறு, மாயம், பொய், பயனற்றது. ஆன்மீக வாழ்வில் வெற்றியைத் தராது.

குறிப்பு: "பெண்ணின்பமே பேரின்பம்!", "பெண்வழிச் சேரலே கரு, குரு, தரு, திரு எனும் நான்கையும் அடையும் வழி", "காயந்திரி மந்தரம் ஓதும் பெண்ணைக் காணல், அடிதொழல், தழுவல், இரண்டறக் கலத்தல் எனும் நான்கே நான்மறை, நான்முறை, நானெறி, நான்வேதம், நவநாதம், நவபோதம், நவஓதம், நவசித்தம், பதினெண் நாதாந்தம், பதினெண் வேதாந்தம், பதினெண் ஆகமம், பதினெண் புராணம்.... முதலியவற்றில் அருள்நெறியாக விளக்கப் படுகின்றன"

ஆனால், 'அருட்கலைகளைப் பயிற்சி செய்யும் காலம், தேர்ச்சி பெற்று அருட்கலைகளால் சித்திக்கும் முத்திக்கும் முயற்சிக்கும் காலம் தனித்திருத்தலால் மிகுந்த பயனைத்தரும்' என்ற குருபாரம்பரிய வாசகம் பிரம்மச்சரியத்தை ஆதரிப்பது போல் உள்ளது. குறிப்பிட்ட காலமே.

 

 

« முந்தையது மேலே செல்ல அடுத்தது »

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

 
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

sathilingam © Copyright www.indhuism.org 2010-2020; Data in this website are from the Manuscript Libraries initiated by His Holiness Siddhar Arasayogi Karuwooraar, the 12th Pathinensiddhar Peedam.
Also visit http://www.indhuism.org; Contact us at indhuism@gmail.com


தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள் கி.பி.785 முதல் கி.பி.1040 வரை செயல்பட்டார். அவருக்கு அடுத்து 900 ஆண்டுகள் கழித்து 12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியாகத் திருத்தோற்றம் எடுத்த ஞானாச்சாரியார் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் எழுத்துக்களில் சில இந்த வலைத்தளத்தில் வெளியிடப் படுகின்றன. இவை ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் குருவாணைப்படியே அவர்கள் அமைத்திட்ட கையெழுத்துப் பிறதி நூலகங்களில் உள்ள நகல்களிலிருந்து வழங்கப் படுகின்றன.


தமிழே பூசைமொழி! தேவமொழி! தெய்வமொழி! அருளுலக ஆட்சிமொழி!


"இந்துக்கள் தங்களுடைய கோயில்களில், பூசைகளில் சமசுக்கிருதத்தைப் பயன்படுத்துவது பெரிய பாவம், கொடிய தீட்டு, நெடிய சாபத்தைத் தரும்." - குருபாரம்பரிய வாசகம்.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de |