இங்கே உள்ளீர்கள்:   ஆரம்பம் > கேள்வி பதில்கள் > பல கடவுள்கள் உண்டு
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

பல கடவுள்கள் உண்டு

கேள்வி:- கோடிக் கணக்கான கடவுள்கள் உண்டா? இல்லை ஒரே கடவுள்தானா?

பதில்:- கோடிக்கணக்கானக் கடவுள்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாகச் சமைத்துப் படையல் போட வேண்டும் என்று பதினெண் சித்தர்கள் வகுத்துள்ளார்கள். ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் தனித்தனியாகப் பூசாவிதிகள், படையல் நூல்கள், படையல் சாத்திறங்கள், கருவறை நூல்கள், பூசை செய்யும் நேரம், பூசையின் பயன் என்றெல்லாம் பகுத்து வைத்துள்ளனர். ஒரே கடவுள் என்று சொல்கின்ற ஆன்மீக வாதிகள் கலைமகள் வழிபாடு, திருமகள் வழிபாடு.... என்று பல தெய்வ வழிபாடுகள் மட்டும் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர். சித்தர்கள் கணக்கையும், மருத்துவத்தையும், வேதியியலையும்.... பகுத்தறிவு அடிப்படையில் உருவாக்கியவர்கள். கடவுள்களைக் கற்பனையாகப் படைத்திருப்பார்களா? 

கடவுள் ஒருவரா? பலரா?

பதினெண் சித்தர்கள் வழிபடுநிலையினர் என்று தமது இந்து மதத்தில் 48 பேர்களின் பட்டியலைத் தருகின்றார்கள்.

1. அப்பன், 2. ஆயாள், 3. கரு, 4. குரு, 5. தரு, 7. அல்லா(எல்லா) 8. பரம்பொருள், 9. மகாப்பொருள், 10. ஏகப்பொருள், 11. அநேகப் பொருள், 12. முத்தீ, 13. ஐந்தீ, 14. பாழ்வெளி, 15. வெட்டவெளி, 16. கருவறை, 17. இறை, 18. கடவுள், 19. தெய்வம், 20. ஆண்டவர், 21. ஆளுபவர், 22. பட்டவர், 23. படாதவர், 24. தேவியர், ... 30. அமரர், 31. அருவத்தார், 32. உருவத்தார், 33. அருவுருவத்தார் ... இப்படி நாற்பத்தெட்டுப் பேர்கள் குறிக்கப்படுகின்றனர். இத்துடன் 108 திருப்பதிகள், 243 சத்தி பீடங்கள், 1008 சிவாலயங்கள் வழிபாட்டுக்குரியன என்று அறிவிக்கப் படுகின்றன. எனவே, பதிலைப் புரிய முற்படுங்கள்.

 

« முந்தையது மேலே செல்ல அடுத்தது »

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

 
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

sathilingam © Copyright www.indhuism.org 2010-2020; Data in this website are from the Manuscript Libraries initiated by His Holiness Siddhar Arasayogi Karuwooraar, the 12th Pathinensiddhar Peedam.
Also visit http://www.indhuism.org; Contact us at indhuism@gmail.com


தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள் கி.பி.785 முதல் கி.பி.1040 வரை செயல்பட்டார். அவருக்கு அடுத்து 900 ஆண்டுகள் கழித்து 12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியாகத் திருத்தோற்றம் எடுத்த ஞானாச்சாரியார் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் எழுத்துக்களில் சில இந்த வலைத்தளத்தில் வெளியிடப் படுகின்றன. இவை ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் குருவாணைப்படியே அவர்கள் அமைத்திட்ட கையெழுத்துப் பிறதி நூலகங்களில் உள்ள நகல்களிலிருந்து வழங்கப் படுகின்றன.


தமிழே பூசைமொழி! தேவமொழி! தெய்வமொழி! அருளுலக ஆட்சிமொழி!


"இந்துக்கள் தங்களுடைய கோயில்களில், பூசைகளில் சமசுக்கிருதத்தைப் பயன்படுத்துவது பெரிய பாவம், கொடிய தீட்டு, நெடிய சாபத்தைத் தரும்." - குருபாரம்பரிய வாசகம்.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de |