இங்கே உள்ளீர்கள்:   ஆரம்பம் > ஓலை 1 முதல் 10 வரை
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

ஓலை 1 முதல் 10 வரை

எந்த மானுடம் இந்த மானுடம்


ஓலை:1

மனம் பெற்றதால் மனிதன் அவனே
இனம் என்ற தனியிடத்தால் மானுடம்
வனம் வழங்கிய வன்முறைகளை விடுத்தது
ஊனம் உள்ளத்துள் உறைவது உணர்ந்தே
ஈனம் தடுக்கச் சமயம் பிறந்தது.

ஓலை: 2

வானவாழ்வு தனக்காக்கி மகிழ்ந்தது மானுடம்
அனல் கனல் தணல் காளியாயிற்று
புனல் மழை நீர்நிலை மாரியாயிற்று
மனத்தால் நிறைந்தோர் இறைவராயினர்
இனம் புகழ மாண்டவர் ஆண்டவராயினர்.

ஓலை: 3

மானுடநிலை கடந்த உள்ளத்தோர் கடவுளாயினர்
மானுடம் உய்ய உழைத்தோர் தெய்வமாயினர்
வீரத்தால் உயிர் விட்டோர் பட்டவராயினர்
இனம் காக்கப் பிறவாமை பெற்றோர் கருப்பாயினர்
மனம் காக்கப் பிறவாமைப் பெரியோர் காற்றாயினர்.

ஓலை: 4

விவேகத்தால் ஞானம் விளைத்தோர் தேவராயினர்
ஆவேச ஞான விளைவுடையோர் தேவியராயினர்
அருவநிலை அழியாத மண்ணவர் அமரராயினர்
அருவநிலை அழியாத வானவர் வானவராயினர்
அருவநிலை அழியாத விண்ணவர் விண்ணவராயினர்.

ஓலை: 5

அருவுருவத்தார் கொடிநிலை, கந்தழி, வள்ளியாயினர்
கருவழியார் முனிவர், இருடி, ஞானியாயினர்
குருவழியார் நாயனார், ஆழ்வார், வள்ளலாயினர்
திருவழியார் ஆச்சாரியார், பட்டர், குருக்களாயினர்
மருள்வழியார் பட்டாங்கிப்படி பதின்மூன்று வகையினர்.

ஓலை: 6

அருள்வழியார் இலக்கணப்படி முப்பத்தாறு வகையினர்
கலைவழியார் நூன்மரபால் அறுபத்து நான்கு வகையினர்
தத்துவ வழியார் நூன்மரபால் தொண்ணூற்றாறு வகையினர்.

ஓலை: 7

திருப்பதியார் நூன்மரபால் நூற்றெட்டு வகையாயினர்
சத்திபீடத்தார் நூன்மரபால் இருநூற்று நாற்பத்துமூன்று வகையினராயினர்
சீவாலயத்தார் நூன்மரபால் ஆயிரத்தெட்டு வகையினராயினர்.

ஓலை: 8

இன்ன திறத்தால் மானுடர் தரம் உயர உய்ய
பண்ணுற வழிகளாயிரம் வகுத்த பதினெண் சித்தர்கள்
எண்ணம் கண்டு திருந்திடு மானுடமே.

ஓலை: 9

மண்ணகம் வானகம் விண்ணகம் அண்டம்
பேரண்டம் அண்டபேரண்டம் கண்டவர்களே இவர்கள்
பிண்டத்துள் அண்டங்கள் கோடி கண்டவர்களே இவர்கள்
அண்டங்கள் கோடிவிரியினும் பிண்டத்தை அவற்றுள் நிறைப்பவர்கள் இவர்கள்.

ஓலை: 10

கண்டுணர மாந்தர்நிலை கடந்தவர்களே இவர்கள்
விண்டுரைத்து விளங்குநிலை கடந்தவர்களே இவர்கள்
பண்டு மானுடத்தைப் பயந்தவர்களே இவர்கள்.

« முந்தையது மேலே செல்ல அடுத்தது »

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

சமுதாய மாற்றம்

  யாம் எழுதியுள்ள நூற்றுக் கணக்கான நூல்களையும், ஆயிரக் கணக்கான கட்டுரைகளையும், நூறாயிரக் கணக்கான அஞ்சல்களையும் விட எண்ணிடற்கரிய சித்தரடியான்களும், சித்தரடியாள்களும், சித்தரடியார்களும், சித்தர் நெறி ஆய்வாளர்களும், ஆதரவாளர்களும் உருவாகி விட்டார்கள்.

  எனவே, இனிமேல் நானே நினைத்தாலும் கூட சமுதாய மாற்றத்தை உண்டாக்கிட போர்க் கோலம் பூணப் போகிறவர்களைத் தடுக்கவே முடியாது. மீண்டும் அருட்சேனைகள் திரண்டு பாரதப் போரை நிகழ்த்தியே தீரும். அதன் வெற்றியால் சித்தர்கள் குறிக்கும் ‘சமத்துவத் சகோதரத் தத்துவப் பொதுவுடமைக் கூட்டுறவுச் சமுதாயம்’ அமைக்கப்பட்டே தீரும்.

 

தமிழின் தொன்மை

   ஓர் இலக்கண நூல் [A Grammar Book]. இலக்கியங்கள் பல தோன்றிய பிறகுதான் அவற்றை ஒழுங்கு படுத்திட இலக்கண நூல்கள் தோன்றும். அப்படிப் பார்த்தால் இந்தத் தொல்காப்பியம் தோன்றுவதற்கு முன் சில ஆயிரம் ஆண்டுக் கால இடைவெளியில் பல ஆயிரம் இலக்கியங்கள் பிறந்திருக்க வேண்டும்.

  மேலும், தொல்காப்பியத்துக்கு முன்னரே நூற்றுக் கணக்கான இலக்கண நூல்கள் இருந்திட்டன என்பதற்குரிய அகச்சான்றுகள் தொல்காப்பியத்திலேயே இருக்கின்றன.

  அதை நோக்கும் போது தொல்காப்பியத்துக்கு முன் சில நூறாயிரம் ஆண்டுகள் [இலட்சம்] தமிழ்மொழி வளத்தோடு வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற பேருண்மை தெளிவாகிறது.

 

பீடாதிபதிகள்

அனாதிக் கருவூறார் என்றும் ஆதிக் கருவூறார் என்றும்
தொன்மதுரைக் கருவூறார் என்றும் தென்மதுரைக் கருவூறார் என்றும்
ப·றுளியாற்றங்கரைக் கருவூறார் என்றும்
குமரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் என்றும்
கபாடபுரத்துக் கருவூறார் என்றும்

தாமிரபரணி யாற்றங்கரைக் கருவூறார் என்றும்
வைகையாற்றங்கரைக் கருவூறார் என்றும்
அமராவதி யாற்றங்கரைக் கருவூறார் என்றும்
காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் என்றும்
கணக்கிடு பதினோரு பீடாதிபதிகள் தோன்றினர்.

 

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

sathilingam © Copyright www.indhuism.org 2010-2020; Data in this website are from the Manuscript Libraries initiated by His Holiness Siddhar Arasayogi Karuwooraar, the 12th Pathinensiddhar Peedam.
Also visit http://www.indhuism.org; Contact us at indhuism@gmail.com


தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள் கி.பி.785 முதல் கி.பி.1040 வரை செயல்பட்டார். அவருக்கு அடுத்து 900 ஆண்டுகள் கழித்து 12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியாகத் திருத்தோற்றம் எடுத்த ஞானாச்சாரியார் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் எழுத்துக்களில் சில இந்த வலைத்தளத்தில் வெளியிடப் படுகின்றன. இவை ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் குருவாணைப்படியே அவர்கள் அமைத்திட்ட கையெழுத்துப் பிறதி நூலகங்களில் உள்ள நகல்களிலிருந்து வழங்கப் படுகின்றன.


தமிழே பூசைமொழி! தேவமொழி! தெய்வமொழி! அருளுலக ஆட்சிமொழி!


"இந்துக்கள் தங்களுடைய கோயில்களில், பூசைகளில் சமசுக்கிருதத்தைப் பயன்படுத்துவது பெரிய பாவம், கொடிய தீட்டு, நெடிய சாபத்தைத் தரும்." - குருபாரம்பரிய வாசகம்.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de |