இங்கே உள்ளீர்கள்:   ஆரம்பம் > ஞானாச்சாரியார் > போதனைகள் - 1
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

போதனைகள் - 1

ஞானாச்சாரியாரின் போதனைகள்

 1. தாய்மொழியே பெய்யும் மழை
 2. தாய்நாடே உய்ய வைக்கும் தெய்வம்
 3. பெண்ணில்லா வாழ்வு கண்ணில்லா வாழ்வு
 4. மங்கையே உலகின் மங்கலம்
 5. மாதென்பவள் மாதந்தோறும் மலரும் மலர்
 6. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
 7. நான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்
 8. முன்னோர்களை ஆழ நினைத்து வழிபடலே வழிபாடு
 9. மூத்தோர்களை மதித்துப் பேணுதலே மத வாழ்வு
 10. மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு
 11. எல்லோரிடத்தும் இனிய கனிமொழி பேசுவதே வேதம்
 12. கேடு செய்பவர்க்கும் நன்மை செய்வதே தவம்
 13. குருவழி வாழ்வே அனைத்தும் தரும்
 14. கட்டிய கோயில்கள் வெட்டிய அருள் ஊற்றுக்களே
 15. தமிழுணர்வே அருளுணர்வு
 16. தமிழறிவே அருளுலக அறிமுகம்
 17. குருவழியே சித்தியனைத்தும் தரும்
 18. தமிழின் பெருமையே தமிழர் பெருமை
 19. தமிழே இந்து மதம்
 20. தமிழ்ப் பற்றே தமிழின ஒற்றுமை
 21. தமிழின ஒற்றுமையே இந்து மதம் காக்கும்
 22. தமிழ் மொழியின் வளவளர்ச்சியே தமிழினச் செழிச்சி
 23. தமிழின மொழி நாடு காக்கவே கோயில் பூசை
 24. தமிழே அன்பு தரும், தமிழே இன்பம் தரும், தமிழே அமைதி தரும், தமிழே பத்தி தரும், தமிழே சத்தி தரும், தமிழே சித்தி தரும், தமிழே முத்தி தரும்.
 25. தமிழின உயிரே இந்து மதம்
 26. பதினெண் சித்தர்களின் அருளார்ந்த அறிவுக் கொடையே இந்து மதம்
 27. இந்து மத மறுமலர்ச்சியே தமிழின மொழி நாட்டு மறுமலர்ச்சி

இவை போன்ற ஒருவரிக் கருவாசகங்கள், குருவாசகங்கள், தருவாசகங்கள், திருவாசகங்கள், அருள்வாசகங்கள், மருள் வாசகங்கள், தஞ்சைப் பெரிய  கோயிலைக் கட்டிய பதினோராம் பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் எழுதிய நூல்களில் உள்ளன. இவை போன்ற வாசகங்கள் மற்ற நூல்களிலும் விரவிக்  கிடக்கின்றன.


« முந்தையது மேலே செல்ல அடுத்தது »

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

ஞானாச்சாரியார்கள்

பதினெண் சித்தர்களும், பதினெட்டாம்படிக் கருப்புகளும், இம் மண்ணுலகுக்கு வழங்கிய அண்டபேரண்டமாளும் இந்து மதத்தில், 'ஞானாச்சாரியார்' எனப்படுபவர்கள் பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதிகளே. இந்த ஞானாச்சாரியார்களே இம்மண்ணுலகின் 'ஞானம்', 'அகஞானம்', 'புறஞானம்', 'விஞ்ஞானம்', 'மெய்ஞ்ஞானம்' எனும் ஐந்தினையும் மனிதரின் ஐம்புலன்களின் மருந்தாகவும், விருந்தாகவும் வழங்கியவர்கள்..... [மேலும் படிக்க...]

 

பெரிய கோயில்

   "... தமிழ் மொழி, இனம், நாட்டைக் காப்பதற்குத்தான் 11வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி அவர்கள் கருவறைக் கோபுரமுடைய கோயிலை தஞ்சையில் கட்டினார். மிகவும் கடினமான இம்மாபெரும் செயலைச் செய்தது மட்டுமல்லாமல், கருவறைக் கோபுரத்தை உடைய கோயிலை எப்படி கட்டுவது என்ற இரகசியத்தையும், பதினெட்டு வகை அருட்கலைகளையும், ஐந்திறப் பூசை முறைகளையும், அருளுலக வாழ்வுக்குரிய சாத்தர, சாத்திற, சாத்திர, தோத்தர, தோத்திர, தோத்திறங்கள் எனப்படும் பதினெட்டு வகையான அருளுலக இலக்கியங்களையும், மற்றவற்றையும் மனந்திறந்து பலருக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார். ..... [மேலும் படிக்க...]

 

ஞானாச்சாரியார் வரலாறு

    "மூன்று உகங்களாகச் செழிச்சி மிக்க மதவாழ்வைத் துய்த்திட்ட நம் தமிழர்கள் தங்களுக்கென்று குரு, தங்கள் குடும்பத்திற்கென்று குருக்கல், பூசாறி, தங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்வுக்கென்று ஆச்சாரியார், குருபீடம்,... இருந்து வருவதைத் தெரிந்திருந்தும் தேடி நாடிச் சென்று பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. எனவேதான், இவர்களுடைய அகவாழ்விலும், புறவாழ்விலும் தன்னம்பிக்கையோ, துணிவோ, கட்டுக்கோப்போ, நிறுவன நிருவாக இணைப்போ, பிணைப்போ, அருளுலக வழிகாட்டலோ, வழித்துணையோ இல்லாமல் போய்விட்டது. எனவேதான், மாற்றாரும், வேற்றாரும் தங்கள் தங்களின் விருப்பம் போல் வேலியில்லாப் பயிரை மேயும் ஆடுமாடுகளைப் போல் செயல்படுகிறார்கள். ....."   

[மேலும் படிக்க...]

மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி
மேலே செல்ல
பக்கம்
உள்ளே
செய்தி

sathilingam © Copyright www.indhuism.org 2010-2020; Data in this website are from the Manuscript Libraries initiated by His Holiness Siddhar Arasayogi Karuwooraar, the 12th Pathinensiddhar Peedam.
Also visit http://www.indhuism.org; Contact us at indhuism@gmail.com


தஞ்சைப் பெரிய கோயிலைக் கட்டிய பதினோராவது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதி, குருமகா சன்னிதானம், ஞாலகுரு சித்தர் காவிரியாற்றங்கரைக் கருவூறார் அவர்கள் கி.பி.785 முதல் கி.பி.1040 வரை செயல்பட்டார். அவருக்கு அடுத்து 900 ஆண்டுகள் கழித்து 12வது பதினெண்சித்தர் பீடாதிபதியாகத் திருத்தோற்றம் எடுத்த ஞானாச்சாரியார் ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் எழுத்துக்களில் சில இந்த வலைத்தளத்தில் வெளியிடப் படுகின்றன. இவை ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்களின் குருவாணைப்படியே அவர்கள் அமைத்திட்ட கையெழுத்துப் பிறதி நூலகங்களில் உள்ள நகல்களிலிருந்து வழங்கப் படுகின்றன.


தமிழே பூசைமொழி! தேவமொழி! தெய்வமொழி! அருளுலக ஆட்சிமொழி!


"இந்துக்கள் தங்களுடைய கோயில்களில், பூசைகளில் சமசுக்கிருதத்தைப் பயன்படுத்துவது பெரிய பாவம், கொடிய தீட்டு, நெடிய சாபத்தைத் தரும்." - குருபாரம்பரிய வாசகம்.

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de |